Καλωσορίσατε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
English
System Messages
Καλωσορίσατε στο σύστημα η-ΣΑΠ των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Το η-ΣΑΠ προσφέρει τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη:
  • Επαλήθευση/Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής
  • Επανέκδοση Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως
  • Επανέκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου Λόγω Απώλειας


Συμπληρώστε τα στοιχεία Κωδικού Χρήστη και Κωδικού Πρόσβασης για να συνδεθείτε στο σύστημα.


Διαδικασία Εγγραφής Πολίτη στο η-ΣΑΠ
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο η-ΣΑΠ (Κωδικό Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης) μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση ή Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση αυτοπροσώπως και να παρουσιάσετε κάποιο στοιχείο ταυτοποίησης σας. Επισημαίνεται ότι εγγραφή στο η-ΣΑΠ μπορούν να κάνουν μόνο Κύπριοι πολίτες.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης